002 Meulestede Noord Ghent

Procedure architectuurwedstrijd
Opdrachtgever stad Gent
Datum 1999 -

In de wijk Meulestede-Noord liggen sterk uiteenlopende, min of meer stedelijke fragmenten, zonder samenhang naast elkaar, relicten van vroegere ontwikkelingen.
Zonder een overheersende nieuwe orde aan het gebied op de dringen, introduceert de ingreep een afgelijnde structuur die ook toekomstige ontwikkelingen kan sturen. Een aangepast stratenplan en zorgvuldig gepositioneerde, eenduidige volumes brengen de bestaande fragmenten met elkaar in verband, eerder dan de kloof tussen de verschillende ontwikkelingen te benadrukken. Er ontstaat een duidelijk gedefinieerde, herkenbare openbare ruimte die de verscheidenheid van het gebied in zich opneemt.
De eenvoud van de volumes wordt benadrukt door de gevels. De woningen zijn uitgevoerd in gekeimd metselwerk in zes tinten. Door het keimen behouden de volumes hun soliditeit en krijgen de oppervlaktes een zekere ruwe structuur, terwijl de kleuren een eerder grafisch aspect aan de gebouwen toevoegen.
De gebouwen onthullen steeds een ander karakter wanneer waargenomen vanuit een andere hoek. Door het gebruik van gelijkaardige kleuren in gelijktijdig waargenomen gevels van verschillende volumes wordt een plastisch verband tussen de verschillende volumes gerealiseerd. Op deze manier lijken bepaalde delen van een gebouw eerder verwant aan het nabijgelegen volume dan aan het eigen volume en krijgen ook de stedelijke ruimtes een meervoudige betekenis.
Het park in de kern van het gebied wordt zo ingericht dat het als open ruimte visueel wordt begrensd door de omliggende bebouwing. Het nieuwe OCMW-centrum met post- en politiekantoor vormt een vierde, nieuwe begrenzing.