071 Ecotron Hasselt University Maasmechelen

Laboratory with ecosystem spheres for climate research in the National Park Hoge Kempen

Procedure Architecture competition
Client University of Hasselt
Surface 1120 m2
Phase completed
Date 2013 – 2016

Het ontwerp betreft een laboratorium voor klimaatonderzoek in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is een langgerekt volume van 100m lengte, 10m breedte en 4m hoogte. De architectuur moet beide aspecten, programma en landschap, onderstrepen. Meer zelfs, het moet de ambitie zijn om via de architectuur beide dimensies te versterken:

Elke bezoeker zou het gebouw als meerwaarde moeten ervaren van het landschapspark. Dit te bekomen is geen sinecure. De strategie om dit effect te bekomen, is daarentegen erg eenvoudig.

Het langgerekte volume wordt bekleed in gepolijste inox. Door de spiegeling van de omgeving zal het gebouw niet aanwezig zijn voor de achteloze blik van de passant. Pas later, bij het naderen, zal het gebouw ‘verschijnen’. Eens men zich bewust is van het gebouw zal dit des te meer aanwezig zijn. Er treedt een wisselwerking op tussen afwezigheid en aanwezigheid.

De manier waarop het gebouw zich toont zal de lengte en de scherpe lijn van de dakrand onderstrepen.
De lengte, de horizontale lijn, en het feit dat er geen details zichtbaar zijn, zal het geheel een bild van perfectie of immaterialiteit verlenen. De koepels zullen dit versterken. Door hun aantal en hun transparantie wordt een zekere oneindigheid opgeroepen.

Het ensemble prikkelt de geest. Een voorwaarde voor elk onderzoek. Programma en verschijning gaan in elkaar op en voegen aan elkaar toe.