075 Encounters deSingel Antwerp

Exhibition noAarchitects in Antwerp

Procedure Invitation
Client Flanders Architecture Institute, deSingel
Date 2013 – 2014

Onmoetingen is de titel van een tijdelijke tentoonstelling in de Singel over het oeuvre van noAarchitecten.
De tweedelige expositieruimte van deSingel, de lage kleine kamer versus de ietwat theatraal aandoende grote zaal, worden ‘de studiekamer’ en ‘het evenementenplein’. De studiekamer biedt gelegenheid tot verdieping, indien de bezoeker dat wenst.
Op het evenementenplein kan je je overleveren aan gewaarwordingen, indrukken, gedachten en connecteren met je eigen geschiedenis en kennis. De bezoeker regisseert zo zelf het ritme, de inspanning, de overdracht en de ontmoeting. Voorwaarden die noAarchitecten belangrijk vindt in kunsttentoonstellingen die hen bijblijven.
De tentoonstelling biedt looproutes met wisselend perspectief, doorzichten en repoussoirs in een opeenvolging van ruimtes en elementen in elkaars verlengde. Wie het werk van noAarchitecten leert kennen, bemerkt die uitgesproken aandacht voor de ruimtelijke wandeling, zowel op plan als in de structurele opbouw van hun gebouwen.

program booklet
project booklets
texts