079 Churches West Flanders

i.s.m. De Smet Vermeulen architecten
Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever West-Vlaamse Intercommunale & betreffende gemeentes
Fase Voltooid
Datum 2014 – 2015

Het betreft een grootschalige studie rond het herbestemmen van kerken in de Provincie West-Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat elke kerk uniek is en dat algemene oplossingen niet bestaan, was ontwerpend onderzoek de aangewezen methodiek. Het ontwerpaspect onderscheidt dit werk van de beleidsstudies die op andere plaatsen lopen.

Dit veelvormig ontwerpend onderzoek heeft ons een zeer brede ervaring met het restaureren, neven- en herbestemmen, van belangrijk bouwkundig erfgoed die kerken zijn, opgeleverd. De herbestemming van kerken is meer dan een reactie op de financiƫle last van het beheer. De opgave spreekt ons ook aan op ons vermogen om pluralistisch te denken en te identificeren wat een gemeenschap bindt. De 22 kerken die we ontwerpmatig onderzochten, lokten op dat vlak stuk voor stuk een ander scenario uit. Sommige vroegen om een doortastende herdefiniƫring en een belangrijke investering, bij andere moest er met een stappenplan geanticipeerd worden op wat verwacht kan worden, bij weer andere volstond een eenvoudige herschikking om de kerk opnieuw relevant te maken.