042 In Flanders Fields Museum Ypres

Redevelopment of the Cloth Hall for the In Flanders Fields Museum, a visitor center for the Westhoek and a knowledge center for WWI

Procedure Open Call 1512
Client City Ypres
Surface 5000 m2
Phase completed
Date 2008 – 2012

Het In Flanders Fields Project staat voor een boeiende uitdaging. Inhoudelijk wil men een sterk forum creëren dat alle informatie omtrent Ieper, de Westhoek en WOI bundelt en toegankelijk maakt. De drie peilers – museum, bezoekerscentrum en kenniscentrum – worden op een nieuwe en uitgebreide manier samengebracht op een plek die tevens symbool staat voor dit forum: de Lakenhallen te Ieper.
Aangezien dit programma op deze plaats niet nieuw is, kan men reeds putten uit de opgedane ervaring om de toekomstige plannen vorm te geven. Deze oefening werd door de verschillende betrokken partijen uitgebreid gedaan.
Er werd onderzoek verricht naar de mogelijke lezingen van het gebouw en zijn geschiedenis – voor, tijdens en na WOI – en verschillende opties om het huidige programma van eisen erin onder te brengen werden ten opzichte van elkaar afgewogen. Hierbij werd steeds uitgegaan van de ‘tijdelijkheid’ van de actuele vraag en werd gestreefd naar een omgang met het gebouw die verder reikt dan de huidige wensen en eisen.

Er werd gestreefd naar een symbiose tussen het behoud van de sterke kwaliteiten van het gebouw en de strenge randvoorwaarden gesteld door het programma.

Het uiteindelijke voorstel baseert zich op een aantal eenvoudige punctuele ingrepen, die historisch interessant zijn en de specifieke aard van het gebouw maximaal respecteren. De bezoeker krijgt een nieuwe ervaring van het gebouw aangeboden, waarbinnen de presentatie van de museale, wetenschappelijke en recreatieve aspecten van het verhaal van WOI maxcimaal tot hun recht kunnen komen.