000 Vetex Kortrijk

Competition

Procedure Architecture competition
Client Woonregie Kortrijk
Date 2001

De site van het voormalige textielbedrijf Vetex geniet van een interessante ligging in de onmiddellijke nabijheid van het hart van de stad. Het slopen van een aantal van de bestaande fabriekshallen creƫert een onverwachte openbare ruimte die naast het geven van een impuls aan de wijk, ook op schaal van de stad kan functioneren.
De geschiedenis van voormalige fabriekssite vormt het vertrekpunt voor de typologie en de vormgeving van de belangrijkste nieuwe volumes in het hart van de site. De nieuwe woonvolumes roepen het beeld terug van de industriƫle sheds. De volumes zijn als het ware gesneden uit de magazijnen die er stonden. De nieuwe sheds, de vrijgemaakte fabrieksmuren en de behouden fabrieksgebouwen zorgen ervoor dat de collectieve betekenis van de site kan blijven bestaan.
De nieuwe woningen bundelen de kwaliteiten van verschillende gekende woningtypes: de individualiteit van de rijwoning, de ruimtelijkheid van de loft en de intimiteit van de (begijn)hofwoning.
De flexibiliteit eigen aan de structuur van fabriekshallen wordt vertaald naar een huiselijke schaal. Kleine gesloten volumes met sanitaire kernen of bergingen vormen de vaste structurele elementen.
Hun positie bepaalt of suggereert aparte ruimtes. De woningen verkrijgen hierdoor een open planopbouw die een flexibele invulling toelaat.
De aanwezigheid van de sheddaken combineert vrijheid en ruimtegevoel met veel licht en een grote privacy in de woning. Doorzichten zijn mogelijk tussen de ruimtes onderling en naar de ruime tuinen aan beide zijden van de woning.
De aanleg van de verschillende pleinen inspireert zich op de structuren en patronen van textiel. Met grote tapijten krijgen de publieke buitenruimtes een specifieke textuur en kleur. Het lopen doorheen het gebied lijkt op het doorkruisen van een serie kamers met hun eigen akoestiek, hardheid en zachtheid, geur, kleur- en lichtwerking.