014 Shipyards Baasrode

Museum development

Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever Provincie Oost-Vlaanderen
Budget 1,7 miljoen euro, excl. btw en erelonen
Fase 1 voltooid
Datum 2005-2007

De voormalige scheepswerven te Baasrode zullen fasegewijs heringericht en gebruikt worden. De ontwikkeling richt zich op 4 deelaspecten: museale ontwikkeling, ontmoetingsruimte voor Baasrodenaars, opleidingen- en diagnosecentrum en infrastructuur voor water- en fietstoerisme.

De eerste fase omvat een aantal essentiële restauratiewerken aan de belangrijkste gebouwen.
Verder wordt een bestaande, vervallen woning afgebroken en vervangen door een nieuwbouw.
Deze nieuwbouw is opgevat als een ‘uitgeholde’ woning. Een centrale kolom vormt samen met 4 balken naar elke wand de structuur van het gebouw. Twee diagonaal t.o.v. elkaar gelegen vides creëren een perspectief doorheen het volume. De ruimtes suggereren het bestaan van kamers, maar laten een maximaal flexibel gebruik toe. Zo kan na de voltooiing van de eerste fase de toegang tot het museum via dit gebouw gebeuren. De collectie kan op een meer optimale manier getoond worden.
De gelijkvloerse ruimte laat toe dat lezingen of bijeenkomsten voor buurtbewoners hier plaatsvinden.

Het volume herneemt de markante gevelknik van de afgebroken woning. Op het straatniveau wordt de gevel teruggetrokken om het zeer smalle trottoir plaatselijk te verbreden en de toegang tot het gebouw te optimaliseren. De nieuwe gevels roepen het beeld op van het verdwenen gebouw, materialen en detaillering zorgen voor een verregaande abstrahering.