089 City Museum Ieper

Redevelopment of the Old Town Hall in the Cloth Hall to City Museum

Procedure Architecture competition
Client City Ypres
Phase competition
Date 2015

Na de verbouwing van drie van de vier vleugels en de opening van het vernieuwde In Flanders Fields Museum in 2012, is de Stad Ieper van plan ook de vierde vleugel een museale invulling te geven. De Stedelijke Musea, die bij hun oprichting in 1828 in de Lakenhalle waren gevestigd, zullen hier weer onderdak vinden.

Een belangrijke vraag is vanzelfsprekend hoe dit museum zich moet verhouden tot het IFFM enerzijds en tot de Lakenhalle met zijn bewogen geschiedenis anderzijds.
Het Stadsmuseum streeft – in tegenstelling tot het IFFM – een zekere luchtigheid na, met een nadruk op de educatieve werking voor jong en oud én een gemeenschapsvormende en informerende functie. Dit vraagt een minder nadrukkelijk ontworpen omgeving, die meerdere stemmingen toelaat.

We geloven er sterk in dat het gebouw, dat van buitenaf als één geheel wordt ervaren, dit gewenste verschil reeds in zich draagt en er op een sterke manier uitdrukking aan kan geven. De vleugel van het voormalige ‘Stedehuis’ is, ondanks zijn historische uitstraling aan de buitenzijde, gebouwd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De grote (loketten)hallen genereren een heel andere sfeer dan de overige hallen van dezelfde schaal in het gebouw, die zijn gereconstrueerd vóór WO2. Waar het deel van het IFFM gekenmerkt is door bakstenen vloeren en gewelven en zware houten constructies, straalt de ruimte hier een zekere lichtheid en neutraliteit uit.

Het uiteindelijke voorstel baseert zich op een aantal eenvoudige punctuele ingrepen, die historisch interessant zijn en de specifieke aard van het gebouw maximaal respecteren. De bezoeker krijgt een bijkomende ervaring van de Lakenhallen aangeboden, waarbij gebouw en inhoud sterk op elkaar worden betrokken.