021

Procedure Open Call 0807
Client Veneco
Surface 2562 m2
Phase competition
Date 2005

Als vanzelfsprekend wordt gekozen voor de bestaande bouwmethodes voor bedrijfsgebouwen, eenvoudige modulaire constructies in staal of beton bekleed met panelen.
Deze methodes hebben hun vaste plaats (legitimiteit) in een wereld waar functionaliteit en kostenefficiëntie een doorslaggevende rol spelen.

Een basismodule vormt de bouwsteen waarmee het bedrijvencentrum wordt samengesteld.
Deze module (zonder middenkolommen) is ca 400m2 groot met een nuttige hoogte van 7m – maten die geënt zijn op de te verwachten oppervlaktenoden.
Het gehele centrum zal een 10-tal modules bevatten.
Opgedeeld kunnen de kleinste bedrijven een module delen terwijl de grote bedrijven een volledige module nemen, schakeling laat nog meer groottes van bedrijven toe.
De loodsen hebben daklichten die makkelijke indeelbaarheid ten allen tijde toelaten. De hoogte laat toe tussenniveaus te voorzien of de installatie van een hefloopbrug; poorten en ramen waarvan de bouwdetails worden vastgelegd kunnen waar nodig worden voorzien.

De wijze van samenbrengen van de modules wordt in eerste instantie bepaald door de wil om de individualiteit van de bedrijven en wat hen bindt terug te vinden binnen één project.

Er wordt gekozen binnen het gamma van bestaande gevelbekledingen voor een combinatie van verschillende types. Golven van verschillende maten en/of profielen van verschillende breedtes wisselen elkaar af.
Door met een beperkt kleurenpallet te werken – bvb. aluminium- of gegalvaniseerde platen of nog gelakte platen binnen nuances van een kleur – krijgen de gebouwen een textielmatige behandeling.

Eerder dan opvallend of schreeuwerig te zijn krijgt het geheel van blikken dozen een subtiele (sensuele), zachte huid – adjectieven die niet vaak voorkomen in de bedrijfswereld.