grondplan gelijkvloers

doorsnede

007 Stadhuis Menen

Restauratie en uitbreiding

Procedure Open Oproep 0210
Opdrachtgever Stad Menen
Oppervlakte 4100 m2
Fase voltooid
Datum 2002 – 2012

Het Stadhuis van Menen ligt op een boogscheut van de Franse grens. Ondanks talrijke oorlogsvernielingen neemt het gebouw nog altijd zelfbewust positie in tussen de twee markten. Wat één geheel lijkt, was dat oorspronkelijk niet. Achter de monumentale schermgevels hield zich aanvankelijk een aantal rijwoningen met winkels schuil, die het gebouw samen met het Belfort en het Landhuys de nodige monumentaliteit moest verlenen.

In de voorbije eeuw neemt de administratie geleidelijk aan de woningen in. Kamers en koeren worden aan elkaar gebreid net zo lang tot het stadsblok is dichtgeslibd. De integriteit van de afzonderlijke delen gaat verloren. Het beschermd monument verliest zijn uitstraling. Het labyrint wordt ondoordringbaar. Er is nood aan herstel en overzicht.

De minderwaardige aan- en tussenbouwsels worden verwijderd. In de voormalige bogenkoer van het achttiende-eeuwse Landhuys past een betonnen structuur met ranke kolommen, verbonden door een expressief balkenrooster. Ze draagt de nieuwe raadzaal. In het binnenste van het gebouw komt een open ruimte. Het wordt een buitenkamer, begrensd door een fijnmazige stalen structuur. Overdag biedt ze oriëntatie, ’s avonds verlichten de grote luchters de nieuwe gangen.

De gedaanteverwisseling van woningen in werkplekken wordt tastbaar gemaakt. Dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden worden uitgespeeld. De voormalige winkels blijven publiek. Op gekleurde vloeren in cementtegels ontvangt de stad de bewoners aan grote eiken comptoir . Op de verdiepingen kraken de nieuwe houten vloeren en behouden de plafonds hun elegante mouluren. De wanden worden behangen met pentekeningen van Benoit van Innis.

Ondanks het overzicht en de transparantie nodigt het gebouw opnieuw uit tot dwalen. Elke wandeling voegt iets toe. Zonder op je stappen te moeten terugkeren kom je steeds terecht. Het stadhuis wordt de stad in het huis.