grondplan +0
wonderkamer

verdieping +1
leiekamer

verdieping +2
schatkamer

doorsnede

papieren maquette die het verder bouwen op de gietijzeren draagstructuur uitdrukt

057 Texture Kortrijk

Renovatie en uitbreiding van pakhuis tot Vlasmuseum

i.s.m. Madoc, een productiehuis voor tentoonstellingen
Procedure Beperkte offerteaanvraag
Opdrachtgever Stad Kortrijk
Oppervlakte 3375 m2
Fase voltooid
Datum 2011 – 2014

Een verzendhuis voor vlasgarens uit 1913 langs de Leie in Kortrijk wordt de locatie voor het vernieuwd Vlasmuseum. Het gebouw is gelegen nabij het stadscentrum, op Overleie, de andere zijde van de rivier. Het eerder onopvallende bakstenen pakhuis heeft een karakteristiek interieur met een gietijzeren structuur van kolommen en balken. Om het museumprogramma te realiseren wordt op het dak een loods gebouwd als een logische extensie van de industriële constructie. Het raster van stalen kolommen wordt voortgezet, de balken worden er op wisselende hoogtes diagonaal overheen gelegd. Een reeks zadeldaken creëert vier puntige gevels, die samen een kroon op het gebouw vormen. De bekleding met goudkleurige golfplaten is een toespeling op de Golden River, naar de goudglans van het in de Leie gerote vlas. Deze Golden Rooftop verleent het museum ook de nodige présence, daar aan de overkant van de rivier, zodat het volop deel kan uitmaken van het stadsbeeld.

De gelijkvloerse ruimte wordt gefragmenteerd met glazen wanden. De veelheid van transparante wanden met hun markante houten draagstructuur zorgt voor een complex en gelaagd dieptebeeld. Losse elementen als balie, lockers, bar, tafels, kasten en displays spreken eenzelfde taal. Zoals in een grote fabrieksruimte heeft elk toestel zijn specifieke functie, vormgegeven vanuit een praktische logica. De assemblage van industriële onderdelen zorgt voor herkenbaarheid.
De kleur van het vlas gebruiken we ook in het interieur. Vlasspaanplaten worden als afwerking geplaatst voor de vlasisolatie aan de binnenzijde van de gevels en geven de binnenruimten een zachte gloed.

Een nieuwe monumentale trap wordt secuur ingepast in de bestaande draagstructuur. Een platform op halve hoogte biedt een overzicht op de museumruimtes.

Na de twee rechthoekige verdiepingen in het bestaande gebouw werkt de richting van de draagconstructie in het interieur van de dakloods bevreemdend. Kolommen en balken blijven dominant, kamers verkrijgen een onverwacht complexe ruimtelijke expressie.