Schoolterrein met drie gebouwen: onderaan het gebouw voor naschoolse opvang, centraal de kleuterschool en bovenaan de lagere school. De speelplaats is een geweven patroon van klinkers.

Snede van straat tot straat.

032 Basisschool ‘t Regenboogje Etterbeek

Nieuwbouw van een kleuterschool en ruimte voor naschoolse opvang in Etterbeek Brussel

Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever Vlaamse Gemeenschap
Oppervlakte 735 m2 + speelplaats
Fase voltooid
Datum 2007 – 2014

Een school in Brussel wil echte kleuterklassen in plaats van containers op de speelplaats.
Het perceel ligt geknikt tussen twee straten. De lagere school staat in een rij huizen aan de ene kant, het terrein is open en vrij aan de andere kant.

De lage kleuterschool krijgt vorm door de vier klassen in een hoek op het perceel te schikken. Ze omsluiten een vijfde, gemeenschappelijke ruimte. De daken van de klassen, met hun lichte hellingen, botsen tegen elkaar aan. Boven in het midden blijft er een opening over om de zon binnen te laten.

Aan de straatzijde wordt een muur gebouwd met een poort. De muur krijgt een tekening van gekleurde tegels en doorkijkgaten. In een kleine hal kan alles waar in de school geen plaats voor is. Drie getande daken laten van binnenuit de hemel zien.

Het bouwen wordt letterlijk getoond. Stenen worden op elkaar gestapeld, balken worden er opgelegd, houten platen dekken het geheel af. De handeling van het bouwen blijft tastbaar aanwezig in de afgewerkte school. De constructie vertelt kinderen een klein verhaal over architectuur.

Beide gebouwen bakenen het terrein af en definiëren twee speelplaatsen en een kleutertuin. Een gerafeld tapijt van verweven betonklinkers nodigt uit tot spel.