048 De Zande Ruiselede

Uitbreiding gemeenschapsinstelling

Procedure Open Oproep 1611
Opdrachtgever Vl. Gem. – Afd. Gemeenschapsinstellingen
Oppervlakte 3030 m2
Fase wedstrijd
Datum 2009

De manier waarop een maatschappij omgaat met zijn ‘probleemgevallen’ heeft steeds een duidelijke architecturale uitdrukkingsvorm gevonden. Heropvoedingsgestichten, gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, zelfs rusthuizen zijn hiervan specifieke voorbeelden. Voor de hulpverlening die actueel wordt geboden aan minderjarigen in moeilijkheden, stelt de vraag naar een gepaste architecturale en stedenbouwkundige vertaling zich vanzelfsprekend ook.

De ligging van de gesloten instelling is ver weg van de stedelijke thuisomgeving van de meeste jongeren. Ze worden geïsoleerd in een agrarische omgeving, wat in tegenstelling staat tot de beoogde re-integratie in de maatschappij.
Het ontwerp streeft ernaar het afgelegen karakter van de site te nuanceren en een configuratie te creëren die elementen uit het vertrouwde stedelijke leven introduceert. Dit vertaalt zich in de ruimtelijke verhouding tussen woningen en publieke gebouwen en een zekere aanwezigheid van straatgebonden leven. Men gaat naar school, naar het werk, naar huis, naar de bib, naar de sportzaal, naar de winkel. Het zijn functies met een herkenbare publieke toegang, ondergebracht in de voormalige Succursale, het bestaand gebouw op de site.
De woningen zelf zijn per leefgroep te identificeren en staan in een directe relatie tot het centrale plein. Binnenin wordt gepoogd zoveel mogelijk een woning te maken die de traditionele gezinssituatie benadert, rekening houdend met de stringente veiligheidseisen die hier van toepassing zijn.