030 Postsite Aalst

Herbestemming voormalige textielfabriek tot administratief centrum

Procedure Open Oproep 1203
Opdrachtgever De Post
Oppervlakte 36 600 m2
Fase wedstrijd
Datum 2007

De postsite te Aalst biedt een unieke gelegenheid om in de binnenstad, op korte loopafstand van het station, een gebundeld aanbod van overheidsdiensten te huisvesten. De schaal laat toe de diensten op één site te concentreren, terwijl de ligging een directe aansluiting heeft op het openbaar vervoersnetwerk van de stad en de regio.

Naast de centrale ligging geniet de site tevens van
een betekenisvol patrimonium. De gebouwen vormden het grootste deel van de Filature du Canal, een voormalige katoenspinnerij gelegen in het centrum van Aalst. De betekenisoverdracht van fabriek naar Administratief Centrum is in een stad als Aalst bijzonder boeiend. Het stadsbestuur heeft de wens geuit de unieke identiteit van Aalst als fabrieksstad weerspiegeld te zien in het gebouwenpatrimonium, een ambitie die hier op een zeer gelaagde manier kan worden gerealiseerd.

De ambitie om (historische) duurzaamheid te koppelen aan een hedendaagse werkomgeving vormt de basis van het ontwerp. Essentieel hierbij is dat naast het creëren van een adequate werkomgeving voor het personeel, alle aandacht uitgaat naar een ruimtelijke vertaling van een klantvriendelijk en klantgericht onthaal. Toegankelijkheid, transparantie en oriëntatie zijn hiervan enkele aspecten.

Het doel is uitdrukking te geven aan een site op schaal van de burger met de identiteit van de stad.