070 Warmtecentrale Antwerpen

Nieuwbouw van een warmtecentrale voor een ecologische wijk

Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever Stad Antwerpen / warmte@Zuid
Oppervlakte 850 m2
Fase uitvoering
Datum 2013 -

De stad Antwerpen bouwt een nieuwe CO2-neutrale woon- en werkwijk. De wens bestaat om de gemeenschappelijke warmtecentrale een belangrijke communicatieve rol te laten spelen. De ontwerpopgave concentreert zich rond de vormgeving van een 50 meter hoge schoorsteen, die uitdrukking moet geven aan dit ecologisch ideaal.

Door de integratie in de dijk tussen park en snelweg combineert de warmtecentrale de voordelen van de dubbelzijdige locatie. Aan de parkzijde speelt het gebouw zijn gastvrije rol van bezoekerscentrum met uitkijktoren, terwijl het aan de snelwegzijde ongestoord zijn functie kan opnemen als goed draaiende machine. De structuur die de nodige stabiliteit biedt aan de schouwen van de warmteketels wordt bekleed met stalen platen. De platen zijn over hun diagonaal geknikt. De knik maakt de dunne platen stijver en sterker zoals dat ook gebeurt met technische luchtkanalen. Materiaal en vorm verlenen de toren een technische uitstraling.

Vanaf de snelwegzijde is de toren met zijn basis te zien. De grondvorm doet denken aan de archaïsche haard. Vanuit het park worden de lijnen van de paden die door de helling heen snijden verder gezet in de hoekige knikken van het torenvolume. De toren wordt een landschappelijk element, als een deel van een berg of rotswand, zoals in de zestiende-eeuwse schilderijen van Joachim Patinir. Landschap, gebouw, techniek en structuur versmelten tot één beeld.