073 Coda Wuustwezel

Nieuwbouw van een palliatief centrum

Procedure Pilootproject Zorg PPZ4
Opdrachtgever Coda vzw
Oppervlakte 2350 m2
Fase bouwaanvraag
Datum 2013 -

Coda biedt gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en ondersteuning voor hun families. In een voormalige kloosterhoeve ver van de muren van het ziekenhuis krijgen de gasten hier medische verzorging, psychologische begeleiding en een warm sociaal contact. Sommige gasten kiezen ervoor om hier uiteindelijk te sterven in het hospice. De hoeve heeft een mooie tuin, een boomgaard met dieren en een open zicht op de natuur.

De kloosterhoeve werd gaandeweg uitgebreid tot een informele verzameling van gebouwen, die nu aan vernieuwing toe zijn. Nadenken over nieuwe gebouwen biedt tevens de mogelijkheid van bezinning over de manier waarop men zorg wil aanbieden. Twee dagcentra, enkele kamers voor kortverblijf, het hospice en een expertisecentrum voor palliatieve zorg zullen het aanbod verfijnen en uitbreiden.

Aangezien al de diensten elkaar aanvullen en versterken, willen we dat ruimtelijk vertalen. Een wandelgang met twee binnentuinen laat de verschillende ruimtes in elkaar overlopen en worden gebruikt door bewoners van het hospice en bezoekers van de dagopvang. Er ontstaat een stimulans om elkaar te ontmoeten, maar de mogelijkheid om zich terug te trekken blijft steeds bestaan.

We maken woningen met meerdere kamers, waar naasten kunnen blijven logeren. Behalve een toegang langs de gang, is er een terras met een eigen voordeur. Een schuin dak biedt geborgenheid en creëert ruimte. Veel aandacht gaat uit naar het materiaal en het detail. Comfort wordt hier vertaald als het kunnen voortzetten van gewoontes, als normaliteit, vertrouwdheid en herkenbaarheid.

We koesteren het gefragmenteerde karakter van de bestaande hoeve. Het nieuwe gebouw omarmt de imperfectie en ambieert om een onbevangen manier van wonen mogelijk te maken. Een ritmisch dak neemt de schaal van de aanwezige gebouwen op. De vervanging ervan gebeurt in fasen zodat Coda kan blijven functioneren. De nieuwbouw reageert zo op het bestaande, om pas in zijn eindvorm volledig nieuw te zijn. Als een slang die vervelt. Men kan er aan wennen, en het oude blijft in het nieuwe aanwezig. Voor een organisatie die steunt op een brede betrokkenheid van vrijwilligers en sponsors is deze blijvende herkenning van wezenlijk belang.

publicatie