088 Gruuthusemuseum Brugge

Ontwerp voor de renovatie en herinrichting van het Gruuthusemuseum in Brugge

Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever Stad Brugge
Oppervlakte 2200 m2
Fase voltooid
Datum 2015 -

Gruuthuse is een stadspaleis én een museum. Als monument is het zelf een object van het museum dat het herbergt. Gruuthuse-Monument en Gruuthuse-Museum: twee gezichten van één beleving, met Brugge als kernthema.

Een historisch pand met de allure van Gruuthuse maakt mensen in eerste instantie nieuwsgierig. Men wil de sfeer proeven, weten wat er achter de deuren schuilt, wie er woonde, hoe ze er woonden, wat ze deden… Het komt er op aan deze eerste, intuïtieve belangstelling te koesteren en te voeden, omdat ze een natuurlijke opstap is naar Gruuthuse-Museum, waar de collectie centraal staat.

We streven met de museale ruimtes een totaalervaring na. Bij het betreden van het gebouw mag de beleving van het Paleis zeker aanwezig zijn. De kamers zijn huis-kamers, kamers van een collectioneur; kamers waar men een vreemde wereld betreedt. Het ophangen en uitstallen van objecten gebeurt ook in die context. We creëren ruimtes waar mensen graag verblijven en graag rondkijken. Dit is een enorme meerwaarde van het Gruuthusemuseum.

Ons voorstel gaat uit van het tonen van de collectie op de meest natuurlijke manier. Dit betekent dat de objecten op een bijna vanzelfsprekende, huiselijke manier in de kamers worden opgesteld. De objecten worden niet geïsoleerd ten opzichte van de kamer, ze worden ingebed. Het is evident dat er voor bepaalde collectiestukken ondersteunende elementen nodig zijn: tafels, sokkels, glazen stolpen. Deze elementen worden ontworpen in een taal die aansluiting zoekt bij het bestaande gebouw: rijk aan detail, met liefde gemaakt, getuige van een grote vakkennis. Het is niet de bedoeling om historische meubelen te ontwerpen, wel een hedendaags silhouet ervan. De meubelen zijn monochroom, het detail zit in de vormgeving en het maken zelf, eerder dan in een rijke materiaalkeuze. De meubelen treden niet in concurrentie met de bestaande materialen van vloeren, deurlijsten of plafonds. Het is wel de ambitie om hun verfijning over te nemen.

Gruuthuse was altijd gesloten hof. We maken het terug dicht door een ontvangstpaviljoen te bouwen op de plaats waar het een halve eeuw is open gemaakt.