091 Ensorhuis Oostende

Haalbaarheidsstudie uitbreiding van het Ensorhuis met bijhorend bezoekerscentrum

Procedure Architectuurwedstrijd
Opdrachtgever Westtoer apb
Fase voltooid
Datum 2015