-002 Atelierwoning F Oostende

Nieuwbouw van een atelierwoning

Opdrachtgever Privé
Fase voltooid
Datum 1999-2002

De woning vormt de onafhankelijke uitbreiding van een bestaande woning, grenzend aan de achterzijde van het perceel. Het huis zal aanvankelijk gebruikt worden als atelier voor grafiek en als gastenverblijf. Op een later tijdstip dient het gebouw als volwaardige, onafhankelijke woning te kunnen functioneren.

Het beperkte programma laat toe alle functies te organiseren op één bouwlaag die de volledige toegestane bouwoppervlakte inneemt. De aldus ontstane diepte van de woning, de stedenbouwkundige eis van overwegend hellende daken en de oriëntatie van de woning op het Noordoosten hebben ertoe geleid de woning uit te voeren met drie sheddaken.
De helling van de daken neemt af van de straatzijde naar de tuinzijde: de hoogte van de tuingevel blijft beperkt en meer licht kan binnendringen langs de shedramen.
De hoogte van de voorgevel sluit aan op de buurhuizen en zorgt ervoor dat het huis, ondanks zijn ongewone vorm, in de straat een onopvallend karakter kan verkrijgen.

De klassieke bij-functies van het wonen (berging, cv-ruimte, toilet) zijn ondergebracht in een aantal geometrisch eenvoudige bakstenen volumes.
De meanderende continue binnenruimte wordt gevormd door de plaatsing van deze functievolumes en evolueert van smal aan de straat naar uitgestrekt aan de tuinzijde. De opeenvolgende ruimte-vernauwing van straat naar tuin maakt de dikte van het metselwerk zichtbaar en benadrukt de zonering.

Binnen- en buitenwanden zijn opgebouwd uit bakstenen van hetzelfde formaat. Het metselwerk blijft zichtbaar, grof voegwerk versterkt de schaduwwerking en het geheel wordt gekeimd in verwante kleuren om de soliditeit te benadrukken.