096 Ballonloods Asse

Restauratie en herbestemming van militair erfgoed

Procedure Verkoop onder voorwaarden
Opdrachtgever Matexi
Oppervlakte 3000 m2
Fase voorontwerp
Datum 2016 -

De ballonloods is één van de voornaamste getuigen van de merkwaardige geschiedenis van de kazerne Eckstein en de militaire ballonvaart die op de site plaatsvond. Getuige hiervan zijn de schaal en hoogte van de binnenruimte, die refereren aan de grote ballonnen die hier in opgeblazen toestand werden gecontroleerd en hersteld.
De staalstructuur is de voornaamste herinnering, ze vormt het geraamte van de ballonloods. Het ontwerpvoorstel tracht de schaal en volume terug op te roepen door een letterlijke reconstructie van de staalstructuur.
Rondom de ballonloods wordt een woonproject voorzien met een programma van 20 wooneenheden, symmetrisch langsheen het geraamte. Hierbij wordt het bestaande beeld van invulmetselwerk binnen een staalstructuur behouden.
Het dak van de ballonloods wordt voorzien van een transparante dakbedekking met ETFE-folie. De ballonloods krijgt de functie van overdekte buitenruimte, een multifunctioneel open atrium dat toegang verleent tot de wooneenheden. Een ruimte die ontmoeting en collectief gebruik stimuleert.