101 Bikschote Sint-Andries

Transformatie van de kerk met nevenbestemming ontmoetingszaal

Procedure Oproep Winvorm 1604
Opdrachtgever Kerkraad St-Andreaskerk Bikschote
Oppervlakte 500 m2
Fase Voorontwerp
Datum 2017 -

Zoals zovele kerken wordt de St-Andreaskerk heel wat minder bezocht voor de eredienst. Een nieuw gebruik wordt toegevoegd zodat de kerk kan blijven: een dorpshuis.
De hallen van de kerk worden opgedeeld, ruimtes worden kleiner. Om aan de veranderende schaal te beantwoorden zullen we ook het dak verlagen.
De kerk draait zich een kwartslag om, een deel van het kerkhof wordt dorpsplein, een luifel ontstaat en de nieuwe ruimtes zijn meer op maat van de mens.